Privacy- en cookieverklaring Ilias Delicatessen

Privacy en cookies

Over Ilias Delicatessen

Deze privacy- en cookieverklaring heft betrekking op de website van Ilias Delicatessen – www.iliasdeli.nl of iliasdeli.nl.

 

Ilias Delicatessen is gevestigd aan het volgende adres:

Flevodwarsweg 6
2318 BV Leiden

Ilias Delicatessen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het volgende registratienummer:

52724220

 De btw-gegevens zoals bekend bij de Belastingdienst zijn als volgt:

NL175603947B01

Over deze privacy- en cookieverklaring

Conform de wetgeving is Ilias Delicatessen verplicht om haar bezoekers te informeren over de verwerking van gegevens en het plaatsen van cookies. Deze verklaring geeft deze informatie. Voor aanvullende vragen, verzoeken tot het verwijderen van (persoonlijke) gegevens kan contact opgenomen worden met Ilias Delicatessen via het e-mailadres informatie@iliasdeli.nl.

 

Persoonlijke gegevens die wij verwerken

Ilias Delicatessen verwerkt persoonsgegevens. Hierbij worden twee zaken onderscheiden:

 1. Het bezoek aan de website (iliasdeli.nl / iliasdeli.nl)
 2. Het doorgegeven van gegevens (persoonlijk) via onze website
 3. Het plaatsen van bestellingen via onze website

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. IP-adres
 6. Overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden, bijvoorbeeld door het aanmaken van een gebruikersaccount voor het plaatsen van bestellingen en andere gegevens die via correspondentie doorgegeven worden
 7. Gegevens over het website bezoek:
  1. Locatiegegevens,
  2. Browsertype
  3. Apparaat type
  4. Gegevens over het surfgedrag over verschillende websites heen
 8. Indien van toepassing voor het plaatsen van een bestelling: het bankrekeningnummer
 9. Indien van toepassing voor het handelen namens een bedrijf, organisatie of instelling: de gegevens die hierbij horen (naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres)

 

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website, alsmede onze diensten, zorgen er niet voor dat wij gegevens willen verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar, tenzij er sprake is van een volgende situatie:

– Het solliciteren op een openstaande functie bij Ilias Delicatessen (solliciteren is mogelijk vanaf een leeftijd van vijftien jaar)

– Het inwinnen van informatie over een bepaald product of dienst van Ilias Delicatessen

Wij gaan ervan uit dat voor bezoekers jonger dan zestien jaar er sprake is van toestemming voor het bezoek aan de website of het in contact treden met Ilias Delicatessen op welke manier dan ook. Deze toestemming wordt afgegeven door de ouder(s) of voogd(en).

Ons advies aan ouders en voogden is om actief betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van kinderen jonger dan zestien jaar, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder toestemming. Bent u ervan overtuigd dat wij gegevens verzamelen zonder toestemming over een minderjarige, dan neemt u contact met ons op via het e-mailadres informatie@iliasdeli.nl.

Het doel en de basis van het verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verzenden van nieuwsbrieven of andere reclame-uitingen
 • Het afhandelen van een bestelling, inclusief betaling
 • Om contact op te nemen naar aanleiding van een bestelling, betaling of ander contactmoment (vragen, suggesties etc.)
 • Het informeren van wijzigingen in ons aanbod, onze verkooplocaties en dienstverlening
 • De mogelijkheid een account aan te maken op onze website
 • Om goederen en diensten af te kunnen leveren (door onze externe leverancier PostNL)
 • Het analyseren van gedrag op de website, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers
 • Het volgen van surfgedrag over verschillende websites, waarmee onze producten en diensten afgestemd kunnen worden op de bezoekers van onze website
 • Omdat dit wettelijk verplicht is; bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte of het opslaan van gegevens van sollicitanten

Geautomatiseerde besluitvorming

Ilias Delicatessen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Denk hierbij aan het autoriseren van betalingen en de daarmee voortvloeiende betalingsverplichtingen na het plaatsen van een bestelling. In sommige gevallen komt hier geen menselijke handeling aan te pas.

Voor onze geautomatiseerde besluitvorming maken wij gebruik van de volgende diensten / platformen:

– Mollie.com voor het uitvoeren van betalingen

– Hubspot.com voor het versturen van berichten

– Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven, inclusief de aanmelding hiervoor

Bewaren persoonsgegevens

Ilias Delicatessen is verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren. Dit is een wettelijke vereiste voor de volgende categorieën:

 • Sollicitaties
 • Bestellingen en betalingen
 • Contactmomenten (het gebruik van het contactformulier)

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Sollicitaties – zolang de sollicitatieprocedure loopt met een maximum van 1 jaar.
 • Bestellingen en betalingen – zolang de wettelijke termijn niet verstreken is; een periode van zeven jaar.
 • Contactmomenten – voor een historisch overzicht bewaren wij deze gegevens zolang er geen aanleiding is om deze te verwijderen. Wel kan een verzoek ingediend worden via informatie@iliasdeli.nl om deze gegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ilias Delicatessen verkoopt geen gegevens door aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een uitzondering hierop zijn betalingsgegevens en gegevens benodigd voor het versturen van onze producten, omdat wij hiervoor afhankelijk zijn van een externe partij.

 

Mollie.com

Het verwerken van betalingen vindt plaats – indien geplaatst via onze webshop – via het betalingsplatform Mollie.com (iDEAL). Voor een privacyverklaring: https://www.mollie.com/nl/privacy.

 

PostNL

Het leveren van orders of bestellingen vindt plaats – indien geplaatst via onze webshop – via het netwerk van PostNL. Voor een privacyverklaring: https://www.postnl.nl/privacy-verklaring.

 

Hubspot.com

Het verwerken van contactmomenten (contactformulieren) vindt plaats via Hubspot.com. Voor een privacyverklaring: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

 

AKSIMET

Wij beschermen ons tegen spam met behulp van AKSIMET

 

Wij verzamelen informatie over bezoekers die reageren op onze website met behulp van deze anti-spamservice. De informatie die wij verzamelen:

 • IP-adres van de reageerder
 • De user agent
 • De referrer
 • De website URL (met andere informatie zoals naam, gebruikersnaam, e-mailadres en de reactie)

 

Mailchimp

Voor het versturen van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. Voor een privacyverklaring: https://mailchimp.com/legal/privacy.

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics voor het monitoren van onze website en haar bezoekers. Hiermee zijn we in staat om onze website te optimaliseren en kunnen we in de gaten houden of er sprake is van een ongeautoriseerd van (delen) van onze website. De volgende informatie wordt verzameld:

 

 • IP-adres van de bezoeker
 • De user agent
 • De referrer
 • De geopende website URL’s

 

Voor een uitgebreid overzicht en de privacy voorwaarden: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

 

 

Hustle

Voor bepaalde elementen die onze website moeten verbeteren of de gebruikerservaring moeten verbeteren, maken wij gebruik van de diensten van Hustle. Denk hierbij aan de elementen die bezoekers in staat stellen voor het aanmelden van nieuwsbrieven of andere pop-ups en slide-ins. Voor een privacyverklaring: https://incsub.com/privacy-policy.

 

WordPress en Woocommerce

Ons platform is gebaseerd op WordPress en Woocommerce. Beide oplossingen zijn gemaakt door Automattic. Voor een privacyverklaring: https://automattic.com/cookies.

 

 

Cloudflare

Om onze website te versnellen en de beschikbaarheid te vergroten kozen wij voor het platform Cloudflare. Voor een privacyverklaring: https://www.cloudflare.com/privacypolicy.

 

Hotjar

Wij zien graag wat onze bezoekers zien! Daarom houden wij bepaalde handelingen bij die ervoor moeten zorgen dat onze website nog meer geoptimaliseerd kan worden. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van HotJar. Voor een privacyverklaring: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.  

 

Cookiebot.com

Deze verklaring is tot stand gekomen dankzij Cookiebot.com. Deze dienst zorgt ervoor dat er niet alleen een melding verschijnt over cookies, maar ook cookies geblokkeerd kunnen worden. Voor een privacyverklaring: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Ilias Delicatessen maakt gebruik van functionele, analytische en tracking (marketing) cookies. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij een eerste bezoek aan de website opgeslagen wordt in de browser van de gebruikte computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat bepaalde voorkeursinstellingen behouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren.

 

Daarnaast worden cookies geplaatst die het surfgedrag bijhouden, om daarmee op maat gemaakte content en advertenties te kunnen bieden. Bij het eerste bezoek wordt iedere bezoeker hierover geïnformeerd. Ook werd gevraagd voor het geven van toestemming voor het plaatsen van cookies.

Is het niet langer de bedoeling om de cookies die niet strikt noodzakelijk zijn te plaatsen, dan kan de toestemming ingetrokken worden. Hiervoor is het noodzakelijk de instellingen van de gebruikte internetbrowser aan te passen, zodat geen cookies opgeslagen worden die niet strikt noodzakelijk zijn. Daarnaast is het mogelijk om alle eerder opgeslagen informatie te verwijderen. Voor instructies en een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Cookies door derden

Onze website maakt ook gebruik van cookies die door derden geplaatst worden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social mediabedrijven. Het betreft cookies van:

 • Google
 • Mailchimp
 • Hubspot
 • Cloudflare
 • Automattic
 • Hotjar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ilias Delicatessen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar informatie@iliasdeli.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ilias Delicatessen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ilias Delicatessen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Cookie-overzicht

NaamAanbiederDerde partijBlijvendGeldigheidsduurBeschrijving
__cfduidhs-analytics.netJaJa365 dagenIn gebruik door Cloudflare, om een beveiligde verbinding op te zetten.
__cfduidhsforms.comJaJa364 dagenGebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.
__cfduidhsforms.netJaJa364 dagenGebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.
__cfduidhsleadflows.netJaJa365 dagenIn gebruik door Cloudflare, om het websiteverkeer te identiciferen en om te bepalen of er sprake is van een vertrouwensrelatie.
__cfduidhs-scripts.comJaJa364 dagenGebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.
__cfduidhubspot.comJaJa364 dagenGebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.
__cfduidhubspot.netJaJa364 dagenGebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.
_iub_cs-87204983iliasdeli.nlNeeJa364 dagenCookie voor de privacyverklaring van deze website.
CookieConsentiliasdeli.nlNeeJa365 dagenSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein
PHPSESSIDiliasdeli.nlNeeNeeSessieHoudt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij.
wc_cart_hash_#iliasdeli.nlNeeNeeSessie
wc_fragments_#iliasdeli.nlNeeNeeSessie
t.gifpixel.wp.comJaNeeSessieGebruikt om een beveiligde verbinding op te zetten met Automattic.com voor het correct opvolgen van statistieken voor deze website.
__cfduidusemessages.comJaJa364 dagenGebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.
collectgoogle-analytics.comJaNeeSessieGebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.
_gailiasdeli.nlNeeJa729 dagenRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gatiliasdeli.nlNeeJa1 dagGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen
_gidiliasdeli.nlNeeJa1 dagRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
tk_aiiliasdeli.nlNeeJa1824 dagenRegistreert gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en optimalisatie van de website.
tk_qsiliasdeli.nlNeeJa1 dagRegistreert gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en optimalisatie van de website.
ads/ga-audiencesgoogle.comJaNeeSessie
NIDgoogle.comJaJa182 dagenRegistreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.
rc::agoogle.comJaJaSessieGebruikt in context met video-advertenties. De cookie beperkt het aantal keren dat een bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt. De cookie wordt ook gebruikt om de relevantie van de video-advertentie voor de specifieke bezoeker te waarborgen.
rc::bgoogle.comJaNeeSessieGebruikt in context met video-advertenties. De cookie beperkt het aantal keren dat een bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt. De cookie wordt ook gebruikt om de relevantie van de video-advertentie voor de specifieke bezoeker te waarborgen.
rc::cgoogle.comJaNeeSessie
__ptq.gifhubspot.comJaNeeSessie
__ab12#iliasdeli.nlNeeJa389 dagen
__hssrciliasdeli.nlNeeNeeSessie
_hjIncludedInSampleiliasdeli.nlNeeNeeSessieBepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde tijdelijke statistische aanduiding.
_hjRecordingEnablediliasdeli.nlNeeNeeSessieDeze cookie wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren en de relevantie van advertenties te optimaliseren door het gedrag van de bezoeker op meerdere websites te verzamelen – deze uitwisseling van bezoekersgegevens wordt normaal gesproken verzorgd door een extern datacentrum of advertentie-uitwisseling.
hubspotutkiliasdeli.nlNeeJa389 dagen
tk_lriliasdeli.nlNeeJa364 dagenVerzamelt gegevens over de voorkeuren en het gedrag van bezoekers op de website – Deze informatie wordt gebruikt om inhoud en advertenties relevanter te maken voor de specifieke bezoeker.
tk_oriliasdeli.nlNeeJa1824 dagenVerzamelt gegevens over de voorkeuren en het gedrag van bezoekers op de website – Deze informatie wordt gebruikt om inhoud en advertenties relevanter te maken voor de specifieke bezoeker.
tk_r3diliasdeli.nlNeeJa2 dagenVerzamelt gegevens over de voorkeuren en het gedrag van bezoekers op de website – Deze informatie wordt gebruikt om inhoud en advertenties relevanter te maken voor de specifieke bezoeker.
tk_tciliasdeli.nlNeeNeeSessieVerzamelt gegevens over de voorkeuren en het gedrag van bezoekers op de website – Deze informatie wordt gebruikt om inhoud en advertenties relevanter te maken voor de specifieke bezoeker.
rc::amaps.google.comJaJaSessieGebruikt in context met video-advertenties. De cookie beperkt het aantal keren dat een bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt. De cookie wordt ook gebruikt om de relevantie van de video-advertentie voor de specifieke bezoeker te waarborgen.
rc::bmaps.google.comJaNeeSessieGebruikt in context met video-advertenties. De cookie beperkt het aantal keren dat een bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt. De cookie wordt ook gebruikt om de relevantie van de video-advertentie voor de specifieke bezoeker te waarborgen.
rc::cmaps.google.comJaNeeSessie

Persoonlijke gegevens verwijderen?

Wil je dat wij jouw gegevens verwijderen? Geen probleem, maak dan gebruik van het onderstaande formulier en wij doen de rest. 

Persoonlijke gegevens wissen

 • Met de introductie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018, is het verplicht een mogelijkheid tot het laten verwijderen van persoonlijke gegevens aan te bieden.

  Ilias Delicatessen respecteert jouw privacy. Je leest hier meer over via deze pagina.

  Wanneer je jouw gegevens wilt verwijderen, dan is dit mogelijk door gebruik te maken van het onderstaande formulier.

 • Omdat we er zeker van moeten zijn dat jij inderdaad de persoon bent om wie het gaat, hebben wij bewijs nodig. Dit bewijs wordt direct na ontvangst vernietigd, want wij mogen geen identificatiegegevens opslaan.

  Wij hebben een identificatiebewijs nodig, maar het volgende is van belang: zorg ervoor dat het BSN (Burger Service Nummer) niet zichtbaar is op de toegestuurde afbeelding.

  Maak je een foto van jouw identificatiebewijs met een smartphone, dan zijn er apps beschikbaar die je in staat stellen om dit veilig te doen.

  Gebruik hiervoor een van de onderstaande links:

  iOS
  Android
  Windows Phone

  Ilias Delicatessen aanvaardt geen verantwoordelijkheid op de correctheid van deze apps. Ondersteuningsverzoeken worden daarom niet in behandeling genomen. Neem hiervoor contact op met de makers van deze apps.

 

Verificatie

Let op: na het verwijderen van jouw persoonlijke gegevens, kunnen deze niet teruggezet worden. 

Vragen?

Laatste update: 04/01/2019

Winkelmand Product verwijderd Ongedaan maken
 • Geen producten in de winkelmand